باور کن

 

تنها سرمايه ي تو روحي بخشنده است.
روحي که سخاوتمندانه خودش را فراموش مي کند.

.

.

.

تو به همان اندازه که مي بخشي ,بدست مي آوري؛
آنچه را بخشيده اي حقيقتاً از آن ِتوست؛
و هرچه اکنون در دستان توست,از آن ديگري ست.
باور کن....

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
باران

سلام. ديشب مامان ديکته ميگفت و من می نوشتم. تجديد شدم آخه .. معرفت رو چه طوری می نويسن؟ با همه بچه های کلاس مشورت کن !(همگی یه تقلب به من برسونید)يا علی