ای مرغ سحر٬ عشق ز پروانه بياموز       

                                                   کان سوخته را جان شد و آواز نيامد

اين مدعيان در طلبش بی خبرانند

                                                 کان را که خبر شد٬ خبری باز نيامد

/ 8 نظر / 14 بازدید
کپل

سوخت پروانه که زد بوسه شبی بر لب شمع - من که ناکام شدم از چه سبب می سوزم!

Enkratic

افروختن و، سوختن و، جامه‌دريدن / پروانه ز من، شمع ز من، گُل ز من آموخت ... !

کپل

خانم پروانه! سؤالمو لطفآ جواب بده:پایینو بخون!

پروانه

به کپل : منظورتون رو متوجه نشدم.(از چه سبب مي سوزيد؟!!!) .... متاسفانه ديتايی که من از شما دارم ناچيز بوده ؛ در نتيجه ترجيح می دهم نظر ندهم

کپل

منظور!؟ نه بابا منظوری نداشتم سؤالم شاید یه کم فلسفی بود . هم خواستم بدونم چی می فهمی از سؤالم هم می خواستم یه جواب محکم به شعر سعدی بدم . این که دیتا لازم نداره . همین .

باران

سلام. اين مدعيان در طلبش بی خبرانند .. يا علی

پروانه

به کپل : فراق و وصل چه باشد،رضای دوست طلب////که حیف باشد ازو غیر او تمنائی.....

کپل

ای ول!