اين روز های آخر ماه رجب...

دستهايم را که نگاه می کنم شر منده می شوم.شرمنده...

خالی تر از دو سه سال گذشته است.)):

/ 1 نظر / 17 بازدید
Enkratic

باز چون سابق ٬ کلاه عاشقان را باد برد ...