دوری

 

با این همه فاصله... باز هم چشمهایم         جذر و مد می شود از تو.

و سرریز می کند

                    روی خشکسالی گونه های وحشی ام.

...

دلم را که تحویل نگیری..می گیرد

                                             بغض گلویم را ...و غم پاچه ام را...مثل سگی هار که رها نمی کند.

.....

حالا که از همه دورم، به دور تو می چرخم.

                                               خرده های مرا دور مریز!!

........

امروز قلب ِ من -  بمب ساعتی شده بود.

                            سیمها را که اشتباه کردی، منفجر شدم.

حالا ساعت هاست که چشمهایم نشت میکنند...

 

.............

/ 4 نظر / 10 بازدید