مرا به نيل بسپاريد!

 

 

نمی دانم از نسل کدام قبيله آدمخوارم؟؟!

                        که اينگونه به گوشت برادرم دست می برم.

هنوز نفهميده ام!

                        نسب من به کدام شيطان زاده بر ميگردد؟!

           و اين کدام قابيل است

                                      که ريشه ی شجره نامه ام را می جود؟؟!!

مرا به نيل بسپاريد؛

مرا به نيل بسپاريد؛

                       حتی اگر به دست فرعون ديگری گرفته شوم

                                                                     که بوی آسيه نمی دهد.

                                                                                            بهمن/۸۰


 

/ 2 نظر / 14 بازدید
کشکول

ياد اين شعر افتادم .. وحشت نکنيد آدميزادست .. از چهره فقط نقابش افتاده ست و ... آنقدر کارهای اجباری بی اهميت دارم که فرصت فکر کردن به خود و آنچه بر من می گذرد را ندارم ...

من او

در تایید حرفای کشکول، ... ای بازیگر گریه نکن ما هممون مثله همیم ... صبا که از خواب پا میشیم نقاب به صورت می زنیم...