مرگ

همه ی دشمنان من شادند، همه ی دوستان من غمگین

باورش مشکل است می دانم، که کسی مثل من شود بی دین

 

باورش مشکل است می دانم، همه ی شهر زیر و رو بشود

یک نفر مثل من سقوط کند، یک نفر هم شبیه او بشود

 

مرگ از پیچ جاده برگردد، با من و خانواده لج بکند

بعد هم با بهانه ای تازه، همه ی خانه را فلج بکند

.....

/ 1 نظر / 8 بازدید