پروانۀ سوخته

شعر و ادب

باد از رو نمی رود انگار

مثل مرغابی شکار شده،                                  برگ برگ درخت را کندند. باد از رو نمی رود انگار،                               حرمت بند رخت را کندند. پوست انداخت ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 83 بازدید
تیر 94
3 پست
دی 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
مهر 89
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
7 پست